Speeltuinvereniging Jeugdland

Nieuw-Beijerland

Privacy

 Privacy Persoonsgegevens


De volgende persoonsgegevens worden bewaard:

Naam
Adres
Telefoonnummer
Email adres
IBAN rekeningnummer


Het verzamelen van deze gegevens gebeurt door middel van een inschrijfformulier op de website www.speeltuinjeugdlandnbl.nl.

Gegevens over de leden die huur aanvragen zijn in beheer bij het secretariaat voor de verhuur.
Gegevens over leden die toezicht houden worden in beheer bij het secretariaat voor het toezicht.

Leden informeren
Leden worden geïnformeerd over de gegevens die bewaard worden middels email. Hoe gaan we om met (digitale) gegevens
Het bestuur van de speeltuin is verantwoordelijk voor de gegevens. Er wordt informatie verstrekt aan de Regio bank om de jaarlijkse incasso uit te voeren.
De gegevens worden door het secretariaat en penningmeester bewaard, dat gebeurt beveiligd. Alleen het secretariaat en de penningmeester hebben toegang tot deze gegevens.
Inschrijvingen op papier worden bewaard door de penningmeester.

Informeren vrijwilligers
Er wordt een gedragscode opgesteld om (nieuwe) vrijwilligers te informeren over de nieuwe regels.

Procedure voor melden van datalekken
Heeft u reden om aan te nemen dat er sprake is van een datalek of heeft u een tip ter verbetering, dan kunt u deze melden via speeltuinverenigingjeugdland@gmail.com. 

 

E-mailen
Map
Info