Speeltuinvereniging Jeugdland

Nieuw-Beijerland

Huisregels

Wat leuk dat jullie bij ons komen spelen! Om veilig en leuk te kunnen spelen, hebben wij huisregels. Door ons allemaal aan deze regels te houden, houden we het voor een ieder leuk.

Algemene huisregels
De speeltuin van speeltuinvereniging Jeugdland is een veilige en geïnspecteerde speeltuin. Toch kan er altijd iets gebeuren. De speeltuin, het bestuur en/of de eventueel aanwezige toezichthouders van de speeltuinvereniging zijn niet aansprakelijk voor schade die tijdens het verblijf is ontstaan of verlies dan wel diefstal van meegebrachte spullen.

Ouders/verzorgers blijven te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor hun kinderen (Onze eventuele toezichthouders zijn geen oppas).

 • Kinderen jonger dan 6 jaar mogen alleen onder begeleiding van ouder/verzorger spelen in de speeltuin;
 • Kinderen ouder dan 12 jaar mogen alleen in de speeltuin als begeleider van jongere kinderen;
 • De speeltoestellen zijn alleen bedoeld voor gebruik van kinderen tot en met 12 jaar. Het is dus niet toegestaan om als volwassene de toestellen te gebruiken. Van deze regel zijn uitgezonderd de toestellen die geschikt zijn voor inclusief spelen (waaronder de mindervalide wip en nestschommel);
 • Roken is ten aller tijden streng verboden binnen de speeltuin, dit geldt ook tijdens een verhuur periode;
 • Fietsen en andere rijwielen (zoals skelters en loopfietsen) moet u buiten het hek van de speeltuin plaatsen (dus niet op het terrein) en niet voor de ingang. Hulpmiddelen ter ondersteuning van de mobiliteit zoals rolstoelen en rollators zijn uiteraard wel toegestaan;
 • Huisdieren en alcohol zijn op het terrein van de speeltuin niet toegestaan;
 • Muziek afspelen op het speeltuinterrein is niet toegestaan;
 • Bezoekers (kinderen, ouders en/of andere begeleiders) dienen gehoor te geven aan eventuele aanwijzingen van het bestuur, toezichthouder(s) of vrijwilliger(s) van de speeltuinvereniging;
 • De speeltuinvereniging en haar toezichthouder behouden zich te allen tijde het recht voor om personen de toegang te weigeren of te ontzeggen;
 • Schelden, slaan, spugen, pesten, roddelen of ander negatief gedrag is in de speeltuin niet gewenst. Hiertegen zal ook worden opgetreden;
 • Verpakkingen en ander afval moeten in de daarvoor bestemde bakken gedeponeerd worden;
 • Ieder kind is vrij in het gebruik van de speeltoestellen, mits de toestellen gebruikt worden op de manier waarvoor ze bestemd zijn;
 • Het is verboden op de leuningen van de rolstoelwip te staan. Tevens is springen op de rijplaten van dit toestel niet toegestaan;
 • Er is geen actieve toegangscontrole. Het staat het bestuur en haar vrijwilligers echter vrij mensen erop aan te spreken indien zij geen lid zijn, aangezien lid worden (of een donatie doen) verplicht is indien er gebruik gemaakt wordt van de speeltoestellen.


Veel Speelplezier!
E-mailen
Map
Info