Speeltuinvereniging Jeugdland

Nieuw-Beijerland

Opzeggen

 Opzegging van het lidmaatschap van Speeltuinvereniging Jeugdland dient te geschieden voor 1 december van het kalenderjaar ten behoeve van de opzegging per 1 januari van het daarop volgende kalenderjaar.Opzegging geschiedt per brief op het correspondentieadres, dan wel per e-mail via speeltuinverenigingjeugdland@gmail.com.

Zodra u de bevestiging voor de beëindiging vanuit ons heeft ontvangen, wordt uw lidmaatschap onder bovengenoemde voorwaarden beëindigd.

Heeft u vragen over de beëindiging, neem met ons op via Contact.

 

E-mailen
Map
Info